чмдкию, хжмцющ дрхАдк шдюеко хеюки цю юр лобАиакос, юр шдбизеюрцдс иби, Аоко хж дстжлрдаи, лжАкс лоизри сюьюрхедкос мдйропокши, едрюсоцдс цюиеиъзда юл ълимцю лхюс цю АдкюАкю мюАеис сжреики сийецикюлцд бюбзедаю. хаикиси ъюрложцбдмдкию лхюълимцис бюрдшд, рюцбюм ис хаикис-ьюкюьис беирбеимию, лиси "люрюцижки хеюки", "дрис рълдмю цю ъзкжки", "лфисю цю лиъис чдбкию". лхюълимцю зедкюфд подтжри юцбикию хаикисши.

  цдцюьюкюьис зедкю йжхАицюм лоэюмс лхюълимцю, лиси дйкдсию, пюмхдоми цю сютдкдеифио йошйи. ролдки лАрицюмющ юр жмцю шдлоеицдс лбфюери хаикисши, рю сюАис трюмспортихющ юр жмцю лиюцбдс лис шдлобюрдмс, пиредкюц лхюълимцюс шдюекдас хеюкс.

  хж лхюълимцис щьдрю сюсиюлоемою ьюкюьицюм, йицде жвро ъюрлтющи цю лолАиаекдкию хеих ьюкюьис пюморюлю, ролдкищ лхюълимцицюм ишкдаю.

  лхюълимцис лмишемдкоаю йицде жвро бюифюрцю люс шдлцдб, рющ лис йюкхюфд сюлжцюлоц цюицдс аимю сюьюрхедкос цицлю люлжкишеикдалю.

  икию ЮюеЮюеючис цюйрчюкеис шдлцдб щмоаики сюфобюцо лоыеюъд цю пжакищисти, сюлсом вирщАюкюею, ъдрцю: "сюзеюрдки Аюр лхюълимцюе! юлидрицюм йицде жвро шдбеизеюрцдаи: шдмс лйдрцфд лиеюседмдх эедми ьедзмис дрхи сюжйдхдсо шеикхюбюми."

   лхюълимцис ъимюшд еюклоАцики ъюрсцбмдм ьюрхедки дрис ыирсджки шеикдаи- мийокоф аюрюхюшеики, юйюйи ъдрдхдки, бюкюйтиом тюаичд, иосда бришюшеики цю силом эиьоеюми, ролкдалющ жмюфдси брчмоаих жлыдрдс ълимцю лхюс.

   роцдсющ лхюълимцюфд екюпюрюйоах, жпиредкдс зоекисю жмцю цюфжстцдс хеих щмдаю "лхюълимцю" цю рю сюйихАдаи шдичкдаю цюжйюеширцдс лис историюс. цыдисюхеис, роцдсющ ьюрхедки ъюрлосхьеюес ситзеюс "лхюълимцю", иби бжкисАлоас йжктжрисю цю цюседмдаис пюрйс, люлюцюеихис дйкдсиюсю цю сюдйкдсио трюцищидас, лхюълимцюсхюм цюйюеширдажк сютрюмспорто сюшжюкдадас цю, рющ лхюеюрию, лхюълимцис пюмхдомс - ьюрхедки дрис мдйропокс.

 
Hosted by uCoz