лхюълимцис вдрцоафд юылюрхжк люлюцюеихис дйкдсиюс хеюксюэимо юцбики жйюеию, роборщ сичедкхю чдбкс. лхис лжь вомфд иби бюлоирэдею едрщАкисври, локюпкюпд бжлаюхихю цю лооьроеики Церих.

    сюьюрхедкоши лосжк 13 сиридк люлюхюбюм дрх-дрхис, цюеихис сюАдкхюм лрюеюки кдбдмцюю цюйюеширдажки. пиредки кдбдмцю; лдорд кдбдмцю.

лдюхд сюжйжмдши люлюцюеихис лхисхеис, юхомис лхюълимцис ломюстрис пютиесющдлюц, "лхюълимцю" шджрьлдеиюх. юбрдхед, юхдмис ломюстрис "аимю-дфощ" сюьюрхедкоши бюцможтюмиюх.

        люлю  цюеихис ъюсекис шдлцюб лхюълимцюс юр цюжйюрбюес хюеиси  лмишемдкоаю. юь Аширюц юлоциоцмдм ьюкюьицюм лкощедкдаи. юл ълимцю юцбикс пютиеих дйицдаоцмдм сюьюрхедкос лдвдмищ.

         люлюцюеихис сюАдкоаюфд  цююрсдажки дйкдсию сиомис йюхдцрюкжри тючрис цюьедлцдаюрдаюши зовикю, юьед имюАдаоцю ълимцю цюеихис Аютищ. дс Аюти лхюълимцис цыдсюсъюжкис цыддаши бюцюДьомцюх сиомицюм дйкдсиюши, сюцющ лхдки цыд лкощедкхю ъимюшд ицбю.

       роборщ 1542 ъдкс шдцбдмики сюдйкдсио бжрюЦи либеюмишмдас, сюьюрхедкос  йюхюкийосс мдаю лижщию цюеих цю мийокоф бюаюшеикдаисюхеис лхюълимцюфд ыехислшоакис сюАдкоаис дйкдсию юдшдмдаимюх. бюаюшеикдаис дйкдсиюс 200 ъдки жюрсдаию.

       бюаюшеикдаис лидр юшдмдажки дйкдсюию сюьюрхедкос йюхюкийосс юмтом лдорис лихихдаих 1809 ъдкс цююмбридс цю юАюки ююбдс. дйкдсию ююшдмю лыецдклю брибориделю. юАюки дйкдсию вдрисщеюкдаис сюАдкоаюфд юйжрхАю юрьилюмцритлю тривикиол. сиомис йюхдцрюкжри тючрицюм юАюк дйкдсиюши сюлжцюло шдсюмюАюц бюцлоюседмдс ълимцю цюеихис Аюти. 1809 ъкицюм люлюцюеихис дйкдсию сюлрдекоц бюлощАюццю.

       хюецюпиредкюц дйкдсию южбиюх ризис ьеих, хиАихю цю йирих. сюАжрюеи Аисю Дьомцю. шдлцболши Аис сюАжрюеи Цдр йрюлитих шдщеюкдс, шдлцдб йи кихомих.

      1861 ъдкс, сюьюрхедкос дбфюрьосс десдис бюмйюрбжкдаих, цюиъзо вюрхо йюлпюмию люлюцюеихис сюАдкоаюфд юАюки, лофрцики дйкдсиис юсюшдмдакюц. 1861 ъкис 16 оьтоладрс дбфюрьослю юйжрхАю лолюеюки дйкдсиис сючирйедки. юАюки дйкдсиис лшдмдакоаюс юхи ъдки цюсЮирцю. 1871 ъкис 12 сдьтдладрс юыимишмю  цици рдкибижри цыдсюсъюжких. юл цыдс сюьюрхедкос дбфюрьослю, цюцчюк хаикисдк лоьюкюьдхю хюмцюсърдаих юйжрхАю люлюцюеихис сюАдкоаюфд юшдмдажки дйкдсию. юАюки дйкдсию сюйлюоц цицию, лиси силюыкд, Цериюмюц  25,7 лдтрию, сибрчд -17,2, сибюмд - 10,7 лдтри. дйкдсиюши, лолыдрюкхю бжмцис эюхеких, хюеисжвкюц дтдею 400 йющи. люрхюкию, дйкдсиис шдмоаю юр бюлоирэдею жмийюкжри юрьитдьтжрих, люсши ьюрхжки ормюлдмтдаи дрхоа лиэьлюкжкию, любрюл лис бжлаюхс, здкс, пирюлицжк сюажрюесю цю бедрцих вюсюцис вромтс ьюрхжки Ажрохлочыердаис дквдри цюДйрюес. дйкдсиис дфоши шдсекю шдичкдаю ори йиаих,ролкдаищ шжюши бюзовикию юкбдхис ьеих  юлозеюмики хюыих.

     цыдисюхеис лхюълимцис вдрцоафд дрхлюмдхис бедрцих цбюс люлюцюеихис цици цю вдрисщеюкдаис пютюрю дйкдсиюхю шдмоадаи.

      люлюцюеихис дйкдсию хюецюпиредкюц жбжлаюхо изо.  иби 1877 ъдкс бюжйдхю цдйюмофлю иосда брибориделю. люм 1889 ъдкс дйкдсиюши люрлюкикос иютюйи лоюбдаимю цю йдцкдаищ лоюАютеимю. врдсйюхю жлдтдсоаю сюьюрхедкос ълимцюмдаис щАоердаюс юсюАюес. дйкдсиис сютрюпдфос йдцдкфд ъюрлоцбдмикию ьристдс лоъювдхю портрдтдаи. люлюцюеихис лшедмдаюю "седтищАоекис Аюти - ълимцю сицомиюс сювкюеи", ролдкфдцющ бюлоАютжки юриюм сюьюртедкос ълимцюмдаи.

      люлюцюеихис дйкдсию зоедкъкижрюц юымишмюес хюеис цыдоаюс. дс црдсюсъюжки юыцболис лдшеицд Ажхшюаюхфд лоцис.  Ажхшюаюхоаих лкощедкхю цици мюйюци юциоцю люлюцюеихис дйкдсиюши. юциоцмдм лдтъикюц люмцикосмдаи цю бюсхАоеюри ьюкдаи. локощеисю цю сюмхкис юмхдаис шдлцдб ьюкдаи ъзюрос ъзюкши ьеис йдмЮдас юседкдацмдм цю дйкдсиис йдцдкфд юъдпдацмдм. йдцдкфд ьеис лиъдпдаюс хюеиси историю юьес. кдбдмцю либеюмишмдас, рол хж ьюкишеикс ролдкилд йющис лилюрх бжки спдтюйи брчмоаих жчбдрс, юм хж ьюки шеикис бюэдмюфд ощмдаоас, ълимцю цюеихи люхс хАоемюс жсхжох шдиъзмюрдас, хж рюилд бюмсюйжхрдажки лифдфи юр юьес, рол фжрби юьщиосо. юлисюхеис  сюЮирою дйкдсиис бюршдло сюлЦдр  шдлоекю, шдлцдб дйкдсиис бюрдхю йдцдкфд ъзюрос ъзюкши цюседкдажки йдмЮис лицдаю. хж ьею лидъдаю йдцдкс, люшюсюцюлд, ылдрхс сжрс лкощедкс цюдАлюрос цю сжреики шджсржкос.

 
Hosted by uCoz