ÃÀÅÉÈ   kldiashvili.jpg (202187 bytes) ÊËÃÉÀÛÅÉËÉ 

                                                         1862 - 1931


   ÃÀÅÉÈ 
ÓÀÌÓÏÍÉÓ ÞÄÊËÃÉÀÛÅÉËÉ ØÀÒÈÖËÉ ÊËÀÓÉÊÖÒÉ ÒÄÀËÉÆÌÉÓ ÄÒÈ-ÄÒÈÉ ÓÀÖÊÄÈÄÓÏ ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍÄËÉÀ. ÌÀÓ ÐÉÒÅÄËÓ ÌÉÄÍÉàÀ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓ ÓÀáÀËáÏ ÌßÄÒËÉÓ ÓÀÐÀÔÉÏ ßÏÃÄÁÀ. 24 ÀÐÒÉËÓ ÉÂÉ ÓÏ×ÄË ÓÉÌÏÍÄÈÛÉ ÂÀÒÃÀÉÝÅÀËÀ. 27 ÀÐÒÉËÓ ÓÐÄÝÉÀËÖÒÉ ÅÀÂÏÍÉÈ ÌÉÓÉ ÍÄÛÔÉ ÈÁÉËÉÓÛÉ ßÀÌÏÀÓÅÄÍÄÓ ÃÀ ÌÈÀßÌÉÍÃÉÓ ÐÀÍÈÄÏÍÛÉ ÃÀÊÒÞÀËÄÓ.

Hosted by uCoz